ÚvodKontakt

Kontakt

INSIA IDM, s.r.o.

Sídlo:
Pankúchova 1588/3
851 04 Bratislava

tel.: 0904 689 576
e-mail: jiri.rusnok(at)insia.com

Kontaktné údaje:

Obchodné meno: INSIA IDM, s.r.o. 
Sídlo: Pankúchova 3, 851 04 Bratislava
IČO: 46920269
Zástupca: Ing. Jiří Rusnok, konateľ
Register NBS pod registračným číslom: 166050
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, Mgr. Monika Vlčková, Ing. Vladimír Matuščin
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.